Tantristen hoitojen sopimusehdot

Suomen de-armouring -hoitajien yhteisön sopimusehdot

Asiakas
● Olen ottanut hoidosta tarpeeksi selvää etukäteen ja tällä perusteella valinnut tulla tähän hoitoon. Kysyn hoitajalta kaivatessani lisätietoa.
● Ilmaisen omia rajojani tarvittaessa kaikissa hoidon vaiheissa ja kerron hoitajalle, jos haluan muuttaa sovittuja asioita tai lopettaa hoidon.
● Kerron hoitajalle, jos minulla on jokin perussairaus, sukupuolitauti, psyykkinen sairaus ja/tai lääkitys, olen raskaana tai jos minulla on erityistä traumataustaa. Kerron myös muista seikoista, jotka hoitajan on hyvä tietää hoidon onnistumisen sekä omani ja hoitajan turvallisuuden vuoksi. Kerron myös, jos olen aiemmin käynyt de-armouring -hoidossa tai muussa tantrisessa hoidossa.
● Ymmärrän, että hoitoon ei voi tulla alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
● Ymmärrän, että hoidon aikana ja jälkeen voi esiintyä erilaisia tunteita ja tuntemuksia (psyykkisiä ja fyysisiä) ja ymmärrän, että ne ovat omiani ja kuuluvat hoitoprosessiin.
● Ymmärrän, että vain hoitaja koskettaa.
● Ymmärrän, että hoidot eivät sisällä minkäänlaisia seksipalveluita ja niiden toistuva pyytäminen johtaa keskusteluun ja tarvittaessa hoitojen eväämiseen.
● Sopimuksen rikkominen johtaa huomautukseen ja mahdolliseen hoidon keskeyttämiseen. Maksan silti hoidon.
● Esiinnyn aina omalla, oikealla nimelläni ja henkilöllisyydelläni, jonka voin tarvittaessa todistaa.

Hoitaja
● Hoitaja kertoo asiakkaalle mitä hoidossa tehdään ja vastaa asiakkaan kysymiin kysymyksiin.
● Hoito toteutetaan aina yhdessä sovitulla tavalla.
● Hoitaja kunnioittaa asiakkaan asettamia rajoja kaikissa hoidon vaiheissa.
● Hoitaja pidättää oikeuden jättää toteuttamatta asiakkaan toivomia hoidon vaiheita, jos se hänen ammatillisen ymmärryksensä mukaisesti ei olisi juuri nyt oikein ja/tai turvallista asiakkaan parhaan kannalta. Asiakas maksaa hoidon silti.
● Asiakkaan henkilöllisyys ja hoidossa esille tulleet asiat ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
● Hoitaja pidättää oikeuden jakaa kokemastaan tarvittaessa työnohjauksessa, kuitenkin niin, että asiakkaan henkilöllisyys ei käy ilmi.
● Suomen de-armouring -hoitajien työturvallisuustiimi käsittelee mahdolliset sopimusrikkomukset.