Reiki

Reiki är en metod för naturlig healing, som utvecklades av Mikao Usui i Japan i början av 1920-talet. Med hjälp av metoden ville Usui behandla fysiska, emotionella och psykiska sjukdomar och främja och underhålla det allmänna välmåendet. Reiki är en av världens mest kända och utspridda alternativa vårdformer, och den är helt oavhängig av livssyn eller religion.  

Behandlaren leder universal livsenergi genom sina händer, som vilar på eller strax ovanpå  klientens kropp. Behandlingen fyller på klientens energiförråd, balanserar energin i kroppen och öppnar upp energikanaler. Johanna Blomqvist, som är doktor i fysik, har studerat energibehandlingar och skriver om dem på ett mycket intressant sätt i sin bok Kvanttifysiikasta energiahoitoihin. Du hittar boken på Johannas  hemsida.

Jag blev intresserad av reiki då jag fick hjälp av det efter ett tufft gallstensanfall. Jag kunde vara helt slut flera dagar efter ett anfall. Reiki gav mig energin tillbaka efter en behandling. Jag studerade reiki på tre första nivåer vid Kristinestads medborgarinstitut 2014-15 och på en fördjupningsretreat som min reikilärare anordnade. Sedan dess har jag använt reiki på mig själv och  på mina klienter. Reikibesöket tar 60 minuter, och rekommendationen för att nå den bästa balansen är att ta tre behandlingar med några veckors mellanrum.

Bokning