Avtalsvillkor för tantriska behandlingar

Avtalsvillkor för Finlands de-armouring behandlare

Dessa gäller även för tantrisk massage.

Klienten
● Jag har tagit del av tillräcklig information om behandlingen på förhand och utifrån den har jag valt att komma till behandlingen. Jag frågar behandlaren när jag behöver mer information.
● Vid behov uttrycker jag mina egna gränser i alla skeden av behandlingen och berättar för behandlaren om jag vill ändra det som överenskommits eller avsluta behandlingen.
● Jag berättar för behandlaren om jag har en underliggande sjukdom, könssjukdom, psykisk sjukdom och/eller medicinering, om jag är gravid eller om jag har en speciell traumahistoria. Jag kommer också att berätta om andra saker som behandlaren bör veta för att behandlingen ska bli bra både för min egen och behandlarens säkerhet. Jag berättar också om jag har tidigare gått på de-armouring eller annan tantrisk behandling.
● Jag förstår att jag inte kan komma till behandling under påverkan av alkohol eller andra droger.
● Jag förstår att olika känslor och förnimmelser (mentala och fysiska) kan uppstå under och efter behandlingen och jag förstår att de är mina egna och en del av behandlingsprocessen.
● Jag förstår att det bara är behandlaren som berör.
● Jag är införstådd med att inga sexuella tjänster av något slag ingår i behandlingarna och att upprepade förfrågningar om sådana leder till diskussion och vid behov till avvisning av behandlingen.
● Avtalsbrott leder till en anmärkning och eventuellt avbryts behandlingen. Jag kommer dock fortfarande att betala för behandlingen.
● Jag använder alltid mitt eget, riktiga namn och identitet, som jag kan bevisa vid behov.

Behandlaren
● Behandlaren berättar för klienten vad som görs under behandlingen och svarar på de frågor som klienten ställer.
● Behandlingen sker alltid på det sätt som parterna kommit överens om.
● Behandlaren respekterar de gränser som klienten har uttryckt i alla skeden av behandlingen.
● Behandlaren förbehåller sig rätten att vid behov avstå från delar av behandling som klienten har önskat, om behandlaren i sin yrkesroll anser att det inte skulle vara rätt och/eller tryggt för klientens bästa just nu. Klienten betalar fortfarande för vården.
● Klientens identitet och de frågor som tas upp under vården omfattas av tystnadsplikt.
● Behandlaren förbehåller sig rätten att vid behov dela med sig av vad hen har upplevt under en arbetshandledning, dock på ett sådant sätt att klientens identitet inte avslöjas.
● Arbetarskyddsteamet för Finlands de-armouringbehandlare hanterar eventuella avtalsbrott.